Αλλαγή του Νόμου για τους όρους έκδοσης φοιτητικής βίζας σε αλλοδαπούς

Από το 1992 ως το 2001 ο Σοφοκλής Ξυνής πρωτοστατεί στον αγώνα για το «ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν σε αλλοδαπούς φοιτητές να σπουδάζουν στη χώρα μας. Με  συνεχή  άσκηση  πίεσης  και  ειδικό  Υπόμνημα  με  τίτλο ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που υποβάλλει προς τους βουλευτές  και  τους υπουργούς  των Ελληνικών  κυβερνήσεων, προς  τις αρμόδιες αρχές, προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και γενικά προς όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και μέσω του συνεδρίου ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, πιέζει αδιάκοπα για την επίλυση του θέματος.

Οι προσπάθειες δικαιώνονται…  Το όραμα γίνεται πραγματικότητα!

Το  2001,  με  τον  Νόμο  2910/2001  (αρ   ΦΕΚ  91, 2/5/01) που ψηφίζει η κυβέρνηση περί ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, οι προσπάθειες του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή δικαιώνονται. Έτσι,  το  2002  φθάνει  στο  Mediterranean College το  πρώτο  μεγάλο group Κινέζων φοιτητών και από τότε μέχρι σήμερα πολλοί αλλοδαποί φοιτητές αποφοιτούν κάθε χρόνο από Ελληνικά κολέγια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχοντας γνωρίσει τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας και επιστρέφοντας σ στην πατρίδα τους γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές μας.